Leden 2023

 
Bianca Bartels
Eric Bol
Math Coenen
Peter Coopmans
Wim Corneth
Wim van Dijck
Rob Dirkx
Gerard Duijvelaar
Henk van de Eertwegh
Richard Franken
Wieke Gielen
Jan Gortz
Make Green
Chris Hendriks
Jean Hendrix
Angelo Janssen
Tim Janssen
Rudi Jeuken
Mark Keunen
Ard Kluthausen
Jeremy van de Kraats
Frank Lemmens
Geert Lenders
Roger Lucassen
Dave Martens
Faybien Martens
Eric van Neerven
John Peeters
Rob Peeters
Twan Peeters
Jarie Rekker
Funs Rutten
Jos van Schien
Peter Timmermans
Piet Verkoelem
Cock van Wamelen
Corine van Wamelen
Fay van Wamelen
Stan Wilmer
 

Natuurlijk zien wij jou ook graag als lid van de club van 50! Geef je op bij een van de teamleden of via info@stockcarteambaarlo.com.

Reglement "Club van 50":

Hier volgen de simpele spelregels voor het lidmaatschap van de Club van 50:

1) Het lidmaatschap is steeds geldig voor de duur van 1 kalenderjaar en loopt dus van 1 januari t/m 31 december.

2) Iemand die in de loop van het jaar lid wordt, dient de volledige contributie voor dat jaar te voldoen en is dan met terugwerkende kracht lid vanaf 1 januari.

3) De contributie bedraagt 50 euro per jaar per lid. Meer mag natuurlijk ook! Betalen kan contant bij een van de teamleden of het bedrag kan over gemaakt worden op rekeningnummer NL59 RABO 01584 17 356 van de Rabobank t.n.v. Stockcarteam Baarlo.

4) Iemand is lid vanaf het moment dat alle gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bij Stockcarteam Baarlo bekend zijn en de contributie betaald is.