A.S.U.Z. VoorwaardenAuto Sport Unie Zuid
Secretariaat: C. Reintjes, Drabbelsweg 3, 5814 AG Veulen.
tel: 0478-581266 Kamer van koophandel: 40164370


Door inschrijving van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

1. Door zich voor deelneming aan de cross in te schrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het wedstrijd/huishoudelijk reglement van de A.S.U.Z. inclusief het aanvullende nachtcross reglement

2. Door de inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties welke niet in de onder punt 1 genoemde reglementen zijn aangegeven.

3. De ondergetekende verklaard dat hij/zij de A.S.U.Z. de organiserende vereniging, medewerkers van en op het circuit, bestuursleden, officials, niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, Welke dan ook, die voor hem/haar in verband met deelneming aan de cross mocht ontstaan. Rijden in een crossauto op het rennerskwartier is geheel voor eigen risico. Veroorzaak je schade aan een ander los je dit zelf onderling op.

4. Dit formulier is tevens een 1-dags lidmaatschap van de organiserende club/vereniging. Al deze autocrosswedstrijden worden verreden onder auspicieŽn van de A.S.U.Z.

5. Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend en voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend. Sluitingsdatum woensdag 20.00 uur voor de wedstrijd.

6. Elke onjuiste verklaring al dan niet opzettelijk gedaan, heeft nietigheid van dit inschrijfformulier en uitsluiting van deelname ten gevolge.

7. Geen alcohol en drugs voor deelnemers aan de cross. 0% is de norm en dit wordt gecontroleerd.

U dient akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.